• <a href="https://vip.stackway.com.cn/groupon/index.html#/ViewPDF" target="_blank">学习推荐书单(2024年第1期)</a>
  • <a href="https://vip.stackway.com.cn/groupon/index.html#/ViewPDF" target="_blank">学习推荐书单(2023年第3期)</a>
  • 传承优秀传统文化 精心讲好三苏故事 《巴蜀史志》“三苏文化”专刊出版发行
  • 《推动治蜀兴川再上新台阶系列研究》全部出版
  • <a href="https://vip.stackway.com.cn/groupon/index.html#/ViewPDF" target="_blank">学习推荐书单(2023年第2期)</a>